Na ratunek działom sprzedaży

man

Pracownicy działów sprzedaży to ludzie w ciągłym ruchu spotykający się codziennie z wieloma osobami, w swoich telefonach posiadający po 500 lub więcej aktywnych kontaktów i często objuczeni dziesiątkami strony wydruków, prezentacji i ofert. Nawet najbardziej profesjonalny przedstawiciel handlowy w tym stanie rzeczy może popełnić błąd, a to może oznaczać utratę klienta.

Continue reading


 informacje handlowe: „Na ratunek działom sprzedaży”

„Pomimo zaawansowania technologicznego w Polsce można odnieść wrażenie, że działy sprzedaży zatrzymały się w tym zakresie w latach 90 ubiegłego stulecia. Korzystają najczęściej z przestarzałych systemów CRM dostępnych jedynie w sieci wewnętrznej, oferty przedstawiają w formie drukowanej, a ilość rozmów telefonicznych, spraw i ustaleń powoduje, że kiedy dzwoni klient ciężko przypomnieć sobie szczegóły ostatniej rozmowy.”

Continue reading