ATMS Playtime – nowa wersja mobilnego rejestratora obecności dzieci w przedszkolu lub żłobku.

[Search form] ATMS Playtime – nowa wersja mobilnego rejestratora obecności dzieci w przedszkolu lub żłobku. Już w maju przedszkola będą mogły korzystać z nowej wersji aplikacji rejestrującej obecność dzieci w placówce. Nowa wersja ma uatrakcyjnioną szatę graficzną oraz bogatszą funkcjonalność. Dodane zostało górne menu z opcją wyboru grupy lub widokiem imion i nazwisk wszystkich dzieci. […]

Continue reading