Radio Vanessa: „Rybnickie przedszkola wyposażone w czytniki rejestrujące czas pobytu malca”

„Elektroniczna rejestracja malców ma przynieść korzyści zarówno rodzicom, jak i placówkom. Rodzice opłacać będą faktyczny czas, jaki ich pociecha spędza w przedszkolu. Dyrektorzy oddziałów będą w klarowny sposób mogli wykazać czas pobytu dziecka, podliczyć wszystkich wychowanków – to związane jest m.in. z oszczędnością nakładu pracy.”

Continue reading


 Jak zyskać dodatkowy tydzień wolnego w pracy?

time

Z punktu widzenia pracownika nawet codzienne kilkuminutowe spóźnienia to nic wielkiego. Przecież każdemu zdarza się zaspać, utknąć w korku, a autobus może się spóźnić. Z punktu widzenia właściciela firmy spóźnialski pracownik to problem. Wystarczy 10 minut dziennie, by na koniec roku okazało się, że pracownik “zyskał” tydzień wolnego.

Continue reading


 What do we know from customer service surveys?

No matter what kind of researches on customer service are analysed, some common features can be noticed. Customers’ needs seem obvious, but too rarely company implement them in practice. Despite of the best intentions, the customer service departments are not able to exceed their limitations. They are consequences of both outdated and inflexible customer service systems.

Continue reading