CREAM 17.10 – większa elastyczność zarządzania sprawami

Podczas prac nad najnowszą wersją zespół projektowy CREAM skupił się na zwiększeniu elastyczności w zarządzaniu sprawami. Główne zmiany objęły zarządzaniem workflow (planem działań), gdzie umożliwiliśmy edycję wszystkich szczegółów każdej z aktywności bezpośrednio podczas tworzenia i edycji sprawy. Pozwala to na skuteczne zaplanowanie w czasie, przypisanie i nadanie uprawnień w jednym miejscu, podczas gdy wcześniej należało wykonać znacznie więcej kliknięć.

Continue reading