CREAM 18.2 – więcej dla managerów!

Wersję 18.2 skupiliśmy głównie wokół pracy menadżerów. Ich zadaniem jest dbanie o to, by dane w systemie przetwarzane zgodnie z zasadami pracy organizacji. W związku z tym, nasze moduły reguł (przetwarzające sprawy, zamówienia i zapytania od klientów) otrzymały szczegółową historię zmian. Dzięki temu łatwiej będzie menadżerom analizować jak zmieniało się przetwarzanie danych w czasie.

Continue reading