CREAM 17.10 – większa elastyczność zarządzania sprawami

Podczas prac nad najnowszą wersją zespół projektowy CREAM skupił się na zwiększeniu elastyczności w zarządzaniu sprawami. Główne zmiany objęły zarządzaniem workflow (planem działań), gdzie umożliwiliśmy edycję wszystkich szczegółów każdej z aktywności bezpośrednio podczas tworzenia i edycji sprawy. Pozwala to na skuteczne zaplanowanie w czasie, przypisanie i nadanie uprawnień w jednym miejscu, podczas gdy wcześniej należało wykonać znacznie więcej kliknięć.

Continue reading


 CREAM 17.9 – większa wygoda pracy

Dzięki ulepszeniom wprowadzonym przez zespół projektowy CREAM można znacznie łatwiej zaplanować wspólne spotkania. System automatycznie wykrywa niedostępność uczestników i wcześnie podpowiada możliwość zmiany terminu, nawet poprzez wyświetlenie kalendarza z możliwością zaznaczenia w „wolnej przestrzeni” wspólnej dla wszystkich uczestników.

Continue reading


 Law Summit za nami!

14 września wzięliśmy udział w konferencji prawniczej Law Summit. Na tę okoliczność przygotowaliśmy prezentację, z jednej strony prezentującą wizję rozwoju rynku mobilnego, a z drugiej pokazującą nasze wieloletnie doświadczenia w dziedzinie aplikacji do usług doradczych oraz systemów do wsparcia klienta. Chcieliśmy przybliżyć środowisku prawniczemu w jaki sposób odnaleźć się na rynku mobilnym oraz jak duży tkwi w nim potencjał.

Continue reading