Dziennik Zachodni: „W przedszkolach, jak w fabryce i kopalni”

„Indywidualne przeliczanie należności za pobyt każdego dziecka pochłania większość czasu z ich codziennych obowiązków. W rozliczeniach uwzględnić muszą choćby różnice pomiędzy godzinami deklarowanymi przez rodziców a rzeczywistym pobytem dziecka, godziny pełnopłatne, godziny dofinansowane przez miasto czy MOPS. Teraz robimy to automatycznie.”

Continue reading


 Gazeta Wyborcza – Innowacyjny Śląsk: „Serce bwin.party powstaje w Rybniku”

„- Możemy śmiało powiedzieć, że bez naszego wsparcia internetowa platforma bwin.party nie mogłaby funkcjonować. To bardzo rozbudowany system, który ktoś musi obsługiwać od strony informatycznej. Odpowiada za wypłacanie wygranych pieniędzy albo przesyła informacje do miejscowego urzędu skarbowego za każdym razem, kiedy zalogują się użytkownicy, np. z Francji Niemiec czy Włoch.”

Continue reading


 TELIX.PL: „Polacy zbudowali system dla TELE2 w Austrii”

„Ponad 100 osób przez 12 miesięcy przygotowywało infrastrukturę oraz rozwiązania programistyczne do w celu uruchomienia usługi „Tele2 biznes mobile”. Do niezbędnych prac należało przygotowanie całości w sposób zapewniający poprawną komunikację z istniejącymi systemami Tele2 oraz wdrożenie wielu nowych rozwiązań umożliwiających uruchomienie usługi mobile w zadanym terminie.”

Continue reading


 Radio Vanessa: „Rybnickie przedszkola wyposażone w czytniki rejestrujące czas pobytu malca”

„Elektroniczna rejestracja malców ma przynieść korzyści zarówno rodzicom, jak i placówkom. Rodzice opłacać będą faktyczny czas, jaki ich pociecha spędza w przedszkolu. Dyrektorzy oddziałów będą w klarowny sposób mogli wykazać czas pobytu dziecka, podliczyć wszystkich wychowanków – to związane jest m.in. z oszczędnością nakładu pracy.”

Continue reading