ATMS Kids

Pobyt dzieci w rybnickich przedszkolach rejestrowany łatwiej i precyzyjniej

ATMS Kids

System to przede wszystkim bardzo duża pomoc w codziennej pracy każdego przedszkola. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w zwykłych codziennych czynnościach, pracownicy przedszkola mogą się skupić się na tym co najważniejsze, czyli na pracy z dziećmi. Jednocześnie system umożliwia im szybkie i dokładne wykonanie wszelkich obowiązków administracyjnych. Rozwiązanie umożliwia również komunikację sms i e-mail z rodzicami. Dzięki temu rodzice mogą na bieżąco być informowani o należnościach, ważnych terminach i innych wydarzeniach - mówi Katarzyna Karniej, specjalista ds. cyfryzacji oświaty w ALAN Systems, rybnickiej firmie, która wykonała wdrożenie.

Rozwiązanie jest bardzo dużym wsparciem dla placówek przedszkolnych, nie tylko z punktu widzenia aspektów organizacyjnych czy okiełznania administracyjnych wyzwań, ale przede wszystkim daje większe pole do zaangażowania każdemu rodzicowi w rozwój i wychowanie swojego dziecka - mówi Katarzyna Fojcik, Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Rybnika. Współpraca na linii przedszkole – rodzic jest aspektem kluczowym w doborze środków dydaktycznych w początkowym etapie rozwoju dziecka, a tylko dzięki aktywnemu zaangażowaniu obydwu stron dziecko może odnieść sukces na dalszych etapach edukacji.

System znacząco ułatwia pracę przedszkolnych intendentek - twierdzi z kolei Joanna Cichecka, dyrektor Przedszkola nr 13 w Rybniku. Indywidualne przeliczanie należności za pobyt każdego dziecka pochłania większość czasu z ich codziennych obowiązków. W rozliczeniach uwzględnić muszą choćby różnice pomiędzy godzinami deklarowanymi przez rodziców a rzeczywistym pobytem dziecka, godziny pełnopłatne, godziny dofinansowane przez miasto czy MOPS. Dla każdego przedszkolaka należy policzyć je osobno, to zabiera bardzo wiele czasu, gdyż to bardzo precyzyjne obliczenia. Dzięki systemowi robimy to automatycznie. - dodaje.

Natalia Motylewska, której dziecko uczęszcza do przedszkola nr 41, jest zadowolona ze zmian. W każdej chwili mam możliwość sprawdzenia stawki jaką będę musiała zapłacić za dany miesiąc. Dzięki temu nie muszę czekać na karteczkę z kwotą do zapłaty w przedszkolu - mówi. Jestem zwolenniczką bardziej aktywnego zaangażowania w platformę eprzedszkole.com.pl. Są przecież warunki techniczne do tego, żeby przedszkole zamieszczało większą ilość zdjęć i filmów z różnych wydarzeń, w których rodzice nie zawsze mogą wziąć udział - dodaje mama przedszkolaka.

ATMS Kids wykorzystuje nowoczesne technologie tak, by każdy rodzic mógł być bliżej swojego dziecka w przedszkolu i razem z nim przeżywać wszystkie ważne i niezapominanie chwile - uważa Katarzyna Karniej z ALAN Systems. To jeden z argumentów dla rodziców dokonujących wyboru placówki przedszkolnej - dodaje.

Facebooklinkedin

Jesteś zainteresowany?