Platforma do organizacja procesów administracyjnych

Klient: Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego

Kraj: Polska

Branża: Uczelnia wyższa

- 39 użytkowników z planowanym znaczącym poszerzeniem
- 200 firm i podmiotów współpracujących
- 2 027 nauczycieli akademickich
- 26 000 studentów

Biuro Współpracy z Gospodarką jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której zadaniem jest budowanie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyzwanie

Biuro Współpracy z Gospodarką z uwagi na charakter swoich działań szczególną uwagę przywiązuje do usprawnienie procesów wewnętrznych, efektywnego planowania oraz sprawnego workflow. W związku z tym Biuro poszukiwało narzędzia informatycznego wspierającego powyższe aktywności. Szukają narzędzia może być wdrażane i rozwijane stopniowo i które będzie można rozwijać wraz ze zmianą potrzeb. Kolejne etapy rozwoju CREAM na Uniwersytecie Śląskim to usprawnienia w rozwiązaniu spraw, komunikacja VoIP oraz integracja i pobieranie danych z innych systemów uczelni.

Istotnym warunkiem z punktu widzenia Biura Współpracy z Gospodarką był brak konieczności instalacji oprogramowania w infrastrukturze komputerowej, co często wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z wymianą lub rozbudową sprzętu komputerowego. Dodatkowo ważnym dla klienta była możliwość użytkowania narzędzia za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Rozwiązanie

Z uwagi na wcześniejszą współpracę z ALAN Systems Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego zdecydowało o wdrożeniu w swoich strukturach naszego autorskiego rozwiązania klasy XRM o nazwie CREAM.

Z uwagi na elastyczność naszego systemu bezproblemowo dopasowaliśmy jego funkcjonalność do bieżących potrzeb klienta. Z uwagi na fakt, że CREAM jest rozwiązaniem „w chmurze” nie było konieczności przeprowadzania długotrwałego procesu wdrożenia. Zastąpiło je szkolenie dla użytkowników z podstaw działania rozwiązania.

CREAM wykorzystywany jest do podglądu i zapewnienia płynnego workflow, planowania i raportowania zadań, ustalania terminów spotkań, a także administrowania zasobami w postaci sal konferencyjnych i wykładowych. Biuro Współpracy z Gospodarką regularnie wdraża nowe funkcjonalności pojawiające się wraz z kolejnymi wersjami CREAM.