CREAM 17.1 – sprawocentryczność

W większych organizacjach, w przypadku bardziej złożonych zagadnień nad realizacją sprawy pracuje zespół ludzi. Każda z osób zajmuje się fragmentem całości zgodnie ze swoimi kompetencjami. W najnowszej wersji CREAM cały proces uległ znaczącemu przyspieszeniu. Co ważne, właściciel procesu (sprawy) ma na każdym etapie pełną kontrolę, a po wykonaniu zleconych innych członkom zespołu prac, całość wraca do właściciela procesu, który może o efektach poinformować klienta.

Kolejne zmiany wchodzące wraz z nową wersją dotyczą graficznej prezentacji ważności poszczególnych spraw. Tutaj z pełną mocą użytkownik może przekonać się o możliwościach CREAM w zakresie organizacji pracy. Nasze rozwiązanie podpowiada, selekcjonuje i sugeruje najbardziej optymalny z biznesowego punktu widzenia sposób i kolejność realizacji poszczególnych prac.

Co więcej zmiany wprowadzone w kalendarzu, w jeszcze większym stopniu ułatwiają organizację pracy własnej, jak i podległego zespołu. Nawiązuje to do idei leżącej u podstaw CREAM, który zdaniem jego twórców ma wspierać organizację w czterech kluczowych obszarach: marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta oraz komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy.

Więcej o zmianach w najnowszej wersji przeczytasz tutaj

Facebooklinkedin

Jesteś zainteresowany?