CREAM 18.6 – prolog

Tym razem nie jedna główna, a kilka mniejszych zostało oddanych użytkownikom. W raporcie zadań dla zespołu pojawiła się możliwość kliknięcia w liczbę zadań dla wybranego pracownika w wybranej dacie, która automatycznie przekieruje do listy, gdzie w szczegółach można owe zadania sprawdzić.

Kalendarz uzupełniony został o nowy widok tzw. „harmonogramu”, który dla wybranych pracowników wyświetli indywidualne osie czasu i zadania, co pozwala na lepszą ocenę „wolnych slotów”, w których kierownik zaplanuje wspólne zadanie.

Wyniki wyszukiwania stały się czytelniejsze dzięki wyświetleniu daty ostatniej aktualizacji. Dopisywanie siebie lub innych uczestników do spraw/aktywności jest łatwiejsze – zamiast przechodzić przez formularz edycji, wystarczy jednym kliknięciem wejść do zmiany pola.

Z kolei filtr wielokrotnego wyboru (np. status) na listach jest teraz bardziej intuicyjny i zmiana odbywa się zawsze na jednej liście opcji (nie jak poprzednio na dwóch osobnych, do wybierania i usuwania).

Ostatnia zmiana to USUNIĘCIE zapamiętywania ostatnich kontaktów, które kiedyś powodowały automatyczne wpisanie jako uczestnika sprawy/aktywności. Tym razem odjęliśmy coś, co było w większości scenariuszy niekorzystne, wprowadzało niejasność i skutkowało dodatkowymi kliknięciami, żeby usunąć wybranego uczestnika. Czasem to krok wstecz wprowadza wartość dodaną!

Pełna lista zmian tutaj.

Facebooklinkedin

Jesteś zainteresowany?