Nowa wersja CREAM 1.5 już dostępna!

Jeśli zastanawiają się Państwo, jak CREAM może usprawnić działanie Waszej firmy, chętnie go Państwu zaprezentujemy.

Wraz z nową wersją CREAM 1.5 przekazujemy użytkownikom ponad 40 nowości oraz usprawnień, z których najważniejsze to:

Ulepszenia użyteczności

- Dla większej wygody pracy z systemem menu po kliknięciu rozszerza się

- W celu podniesienia użyteczności w karcie edycji przycisk „Zapisz” jest zawsze aktywny, a po kliknięciu system oznacza wszystkie puste pola na czerwono

- Udoskonalone zostało działanie pasków akcji. W podstawowej formie pasek zawiera zawsze nazwę działania i standardowe akcje (wróć, edytuj, usuń), a obecnie poszerzony jest o więcej działań (tj. przełóż, rozpocznij pracę, rozwiąż, anuluj, komentarz)

- Jeszcze lepsze posortowanie statusów i priorytetów, zarówno na listach, jak i bezpośrednio w widokach karty

- Zapamiętywanie przez system ustawień o zdefiniowanych filtrach, sortowaniu i elementach na stronie

- Dla niezalogowanych użytkowników możliwość kontaktu przez użycie na stronie logowania formularza kontaktowego wysyłanego prosto do systemu

Kalendarz

- Wzbogacenie o nowy użyteczny typ widoku „Plan dnia”, który wskazuje użytkownikowi planowanie działania

- Udogodnienie poprzez zastosowanie w widoku „Dzień” skali czasu, ustawionej domyślnie na 10 minut

Kampanie

- Rozwiniecie modułu „Kampanii” poprzez możliwość tworzenia nowych kontaktów w „Książce kontaktowej” z każdego wpisu przesłanego do systemu w postaci „Listy odbiorców”. System weryfikuje czy wpis nie pasuje do istniejącego już kontaktu i czy już nie istnieje)

- Aktualizacja „Listy odbiorców” w „Kampanii” możliwa przez użycie podręcznego przycisku znajdującego się na pasku akcji

- W dbałości o porządek przebiegu pracy ułatwia widget sposobu komunikacji “Record Outbound contact” dostępny tylko dla zadań otwartych lub będących w toku

- Udostępnienie opcji filtrowania i wyświetlania zestawów kampanii oraz generowania grupowych raportów

Kontakty

- Jeszcze większa przejrzystość poprzez połączenie części zawierającej dane kontaktowe z częścią zawierającą informacje o relacjach (Klient, Partner)

- W widok „Kontakt” wzbogacono o możliwość filtrowania „Zapytań” oraz „Spraw” powiązanych z danym kontaktem

Zapytania

- Optymalizacja widoku „Zapytania”, dzięki umieszczeniu na pasku akcji działań możliwych do wykonania oraz widoczności treści zapytania bez konieczności otwierania dodatkowego okna

- Widget „Zapytania oczekujące” i „Moje zapytania” został ulepszony m.in. poprzez dodanie kilku użytecznych ikon np. załącznika, typu kanału, pomiędzy "z" i "do", optymalizację układu zwalniającą z konieczności przewijania strony, poprawę czytelności i rozróżnienia aktywnych / zablokowanych / niedostępnych elementów, rezygnację ze zbędnych etykiet, dodanie koloru czerwonego i ikony dzwonka przy wymaganych terminach

Zadania

- Wprowadzenie nowego filtra ”Rozwiązanie” dostępnego na liście „Zadań” i liście „Spraw”

- Zastosowanie nowej akcji “Dodaj sprawę” dostępnej w „Definicjach spraw”

Raporty

- Wprowadzenie nowych raportów w postaci widgetów dla „Zadań” oraz dla „Spraw” w kampanii (globalnie, dla kierowników, dla agentów)

Produkty

- Zmiana widoczności „Produktów”: pracownik widzi tylko produkty do których jest przypisany, niweluje to konieczność przeglądanie przez niego produktów niezwiązanych z jego obowiązkami

- Udoskonalono widok produktów w koszyku – te same produkty lecz o różnych parametrach (np. rozmiar, kolor) stanowią odrębne pozycje na liście . Dzięki temu można osobno edytować zamówioną ilość każdego z nich

- Kod EAN produktu musi być nie powtarzalny w skali światowej bez względu czy dotyczy produktu czy opcji produktu

Facebooklinkedin

Jesteś zainteresowany?