Oficjalne rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem Śląskim

21 maja odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy między firmą ALAN Systems a Uniwersytetem Śląskim.

Firmę reprezentował prezes Andrzej Czajka natomiast w imieniu Uniwersytetu dokument podpisał prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Współpraca ma obejmować między innymi udostępnienie uczelni produktów firmy, promowanie postaw i idei przedsiębiorczości wśród studentów oraz prowadzenie wspólnych projektów naukowych, stażów i praktyk. Eksperci firmy ALAN Systems mają ponadto uczestniczyć w określaniu programów kształcenia w celu podnoszenia jakości kwalifikacji absolwentów Uczelni.

Porozumienie to zapieczętowało trwające już od dłuższego czasu rozmowy prowadzone z pracownikami naukowymi uniwersytetu dotyczące wspólnych planów kształcenia oraz połączenia nauki z doświadczeniami biznesowymi.

Jesteś zainteresowany?