Wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Zadanie Fundacji realizowane jest zarówno poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik i technologii jak i dbałość o warstwę szkoleniowo – dydaktyczną. Promuje ona i wspiera transfer wiedzy z zakresu nowoczesnej kardiochirurgii na obszarze Polski i krajów rozwijających się.

„To co głęboko leży nam na sercu, to skuteczne leczenie chorób serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu powstała z założeniem realizacji tego celu przy pomocy nowoczesnych, samodzielnie opracowanych metod. Pozwalam sobie wyrazić nadzieję że wysiłki w tym kierunku uznacie Państwo za celowe i godne wsparcia”.

prof. Zbigniew Religa Założyciel Fundacji

Celem Fundacji jest także promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania i uprawiania sportów jako najlepszej profilaktyki chorób serca.

Wszystkich którzy chcą zapoznać się z działalnością fundacji oraz wesprzeć jej szczytne cele zapraszamy na stronę: www.polskieserce.pl

Facebooklinkedin

Jesteś zainteresowany?